Opetuksen hallintajärjestelmä SimTrainer

Kohti täydellistä simulaattorikoulutusta

SimTrainer on Creanexin kehittämä työkalu, jonka avulla opettajan on helppo hallinnoida opintokokonaisuuksia ja oppilaiden suorituksia sekä seurata opetuksen etenemistä.

Paras ja hienoinkin simulaattori on vain yksi osa kokonaisuutta, joka tarvitsee tuekseen kouluttajan ja suunnitelman. Koulutuksen sisältö ja rakenne ratkaisevat sen, miten hyvin oppi menee perille. SimTrainerin avulla koulutuksesta tulee vuorovaikutteista ja helposti hallinnoitavaa.

Palaute on tärkeä osa oppimista

SimTrainerin avulla harjoitusten tueksi voidaan antaa selkeät ohjeet siitä, millaiset ovat tavoitteet ja miten harjoitus pitäisi toteuttaa. Harjoitusten tulokset tallentuvat erillisinä ja ne voidaan käydä läpi myös yksittäin. Simulaattorikoulutus mahdollistaa myös sellaisia palautteita ja tietoja, joita oikeasta koneesta ei pystytä keräämään.

SimTrainer tekee koulutusjärjestelmästä täyden kympin.

1. Koulutussisältö voidaan jakaa tarpeen mukaisiin osiin.
2. Opiskelijat voidaan jakaa ryhmiin.
3. Eri ryhmille on mahdollista tehdä eri opetussuunnitelmat.
4. Opiskelijoille voi luoda omat henkilökohtaiset kirjautumisavaimet.
5. Erilaiset materiaalit ja harjoitukset on kätevä liittää opetusjaksoihin.
6. Kouluttajan on helppo hallinnoida oppilaiden tuloksia ja seurata edistymistä.
7. Vaikeustason nosto asteittain.
8. Palautteen seuranta helpottuu ja täsmentyy: simulaattori kerää tarkkaa tietoa harjoituksesta.
9. Suoritukset voidaan pisteyttää ja käyttää erilaisia arvostelukriteerejä arvioinnissa.
10. Itseopiskelu onnistuu paremmin: selkeät raamit ja johdonmukainen suunnitelma.

Oppilaskohtainen kirjautuminen

Jokaiselle oppilaalle on mahdollista luoda oma kirjautumisavain esimerkiksi tavallisista muistitikuista. Oppilaskohtaisesta kirjautumisesta on useita hyötyjä. Aineisto avautuu siitä kohdasta, johon opiskelija on kurssilla jäänyt. Edistyminen tallentuu myöhempää tarkastelua varten. Harjoituksista tulee kooste ja kuvaajat, joiden avulla edistymistä voi seurata.

Jos haluat tietää lisää SimTrainerista ja sen tuomista mahdollisuuksista, ota yhteyttä Creanexiin. Kerromme mielellämme lisää.