Tuotekehityksen ja testauksen työkalut

Koulutuksen lisäksi simulaattoriratkaisuja voidaan soveltaa koneiden tuotekehityksessä ja testauksessa. Creanex on luonut ohjausjärjestelmiä varten tuotekehitys- ja testausympäristön yhteistyössä tunnettujen työkonevalmistajien kanssa. Mitä aiemmin saadaan varmennettua jokaisen osajärjestelmän toimivuus ja sen sopiminen muihin osajärjestelmiin, sitä pienemmiksi jäävät kehityskustannukset ja tuotteen Time-to-market -aika.

Testaamisen automatisointi

Manuaalisen testaamisen lisäksi järjestelmämme mahdollistaa myös testaamisen automatisoinnin. Automatisointi tarkoittaa testitapausten kuvaamista testiskriptien avulla. Automatisoidut testitapaukset voidaan toistaa aina samanlaisina ja testijärjestelmä tuottaa tiedon testin onnistumisesta sekä siihen liittyvät mittaukset myöhempää käyttöä varten.


Simulaattoriavusteinen tuotekehitys ja testaus antaa aivan uudet mahdollisuudet kehittää toimintaa. Ainutlaatuista on mahdollisuus kehittää ja testata koneen ohjausjärjestelmää vapaasti ja turvallisesti prototyypin valmistumista odottelematta. Simulaattoripohjainen kehitysympäristö tuo testattavan koneen suunnittelijan pöydälle. 


Asiakas voittaa sekä tunneissa, euroissa että turvallisuudessa. Ohjausjärjestelmiä virtuaalisesti testaamalla säästetään sekä tuotekehityksen että jälkimarkkinoinnin kuluissa. Testausympäristöä voidaan vielä myöhemmin käyttää uusien tuoteversioiden laadunvarmistamiseen.

Kehitämme aktiivisesti sekä itse testaamista että siinä käytettäviä työkaluja. Lisäksi palvelumme kattavat testitapausten suunnittelun ja konsultoinnin testien hallinnoinnin suunnittelussa.

Creanexin kehittämä TAWIx-sovellus auttaa hallitsemaan testauksen automatisointia. Se toimii testaajan työkaluna testitapausten ja testausohjeiden noutamisessa, testiskriptien ajossa sekä testitulosten raportoinnissa testauksenhallintajärjestelmään.


Virtuaalikuljettaja

Testaamisen automatisointi voi edellyttää kuljettajan toiminnan jäljittelyä. Creanexin HIL-simulaattoreihin voidaan toteuttaa virtuaalinen käyttäjäliityntä, joka korvaa fyysiset hallintalaitteet ohjelmallisesti. Näin ohjausjärjestelmään ei tarvitse tehdä muutoksia, vaan siihen liitytään joko ohjausväylän tai I/O-liitynnän kautta. Tällöin ohjausvipuja ja kytkimiä voidaan tarvittaessa käyttää ilman oikeita hallintalaitteita. Simulaattoritoteutus mahdollistaa ohjausten ja mittausten historian tallentamisen lokitiedostoon ja niiden myöhemmän tarkastelun. Käytettävissä on lisäksi reaaliaikainen mittarinäyttö. I/O-kanavia hallitsemalla testaaja voi toteuttaa erilaisia vuorovaikutuksia tai ottaa ne käyttöönsä ja asettaa niille haluamiaan tasoja testitilanteissa.