Konseptisuunnittelu

Uuden idean kehittäminen tuotteeksi on kiehtova projekti. Usein se on lisäksi raskas ja korkean riskitason investointi. Creanex tuo konseptointiin raikkaita ideoita ja näkemyksiä, joissa kuitenkin ymmärretään konesuunnittelun vaatimukset. Konseptoinnin ulkoistaminen Creanexille vapauttaa oleellisesti asiakkaan resursseja hänen omiin ydintoimintoihinsa.Konseptointi on kustannustehokas tapa edetä ideasta valmiiksi tuotteeksi. Konseptoinnilla tutkitaan tuoteidean toimivuus ja sen kriittiset kohdat. Innovoimme ratkaisuja, kartoitamme vaihtoehtoja ja karsimme riskejä asiakkaamme eduksi aina projektikohtaisesti sovittavalla työnjaolla.

Näin saadaan luotettavaa tietoa tuotteen kehittämisen aloittamispäätöksen tueksi. Varhainen tieto auttaa välttämään myöhemmin mahdollisesti hyvinkin kalliiksi tulevat sudenkuopat.

Liikkeelle tavoitteesta

Konseptoinnin aloittamiseksi riittää yleensä tieto tavoitteesta. Konseptoinnin aikana tuotetaan erilaisia vaihtoehtoja. Yhdessä asiakkaan kanssa päätetään, mitä ratkaisua lähdetään tutkimaan sekä mihin rajapintoihin lopputuloksen täytyy sopia. Esimerkkejä rajapinnoista ovat mekaniikka, hydrauliikka, sähköistys, anturointi ja automaatio, säätö ja ohjaus.Asiakkaan niin halutessa Creanex ottaa vastuun myös osien valmistumisesta, asentamisesta ja koko konseptin testaamisesta. Mittaukset eri vaiheissa antavat hyvän kuvan siitä, miten ratkaisu on vastannut asetettuja tavoitteita.Onnistuneet kokemuksemme ovat osoittaneet, että myös ohjausjärjestelmien kehittämistä voidaan lähestyä konseptoinnin kautta.