Mittaus kirkastaa tavoitteet ja tutkii vaikutukset

Työkoneiden kehittämisessä mittauksen rooli on ohittamaton ja testaus osana kehitystä on ketterä tapa edetä pienin ja tehokkain askelin kohti maalia.

Tavoitteet selkiytyvät, kun tunnetaan koneen tai laitteen suorituskyky ja siihen vaikuttavat seikat. Mittaaminen ennen ja jälkeen muutostyön antaa hyvän käsityksen siitä, mihin asioihin pystyttiin vaikuttamaan ja olivatko vaikutukset odotettuja.

Enemmän kuin raportteja

Creanex toteuttaa ja raportoi mittaukset asiakkaan kanssa tehtävän suunnitelman mukaan.

Mittausprojektin tuotosten ei kuitenkaan tarvitse jäädä pelkän raportin tasolle: projekti voi tuottaa myös toimenpide-ehdotuksen sekä työkalusovellukset tulosten käsittelyyn, analysointiin ja havainnolliseen esilletuontiin.

Näin tieto kerätään

Mittauksissa voidaan liittyä yleisimpiin koneohjausväyliin ja hyödyntää siellä liikkuvaa koneen omaa ohjaus- ja mittaustietoa. Koska Creanexin mittausjärjestelmä tukee usean mittauskanavan yhtäaikaista seurantaa, koneeseen voidaan liittää antureita, joilla kerätään lisätietoa. Kerätty data tallennetaan synkronoituna, jolloin tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

Mittaustiedon analyysityökalumme mahdollistavat myös videokuvan liittämisen osaksi mittausta.