Creanex oli mukana toteuttamassa Suomen ensimmäistä ambulanssisimulaattoria

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa otettiin maalikuussa 2017 käyttöön Suomen ensimmäinen ambulanssisimulaattori.  Simulaattorin avulla opiskelijat pääsevät harjoittelemaan monipuolisia hoitotilanteita, sekä hälytysajoa turvallisesti todenmukaisessa ympäristössä. Simulaatioharjoittelun myötä XAMK:n oppilaat saavat erinomaiset valmiudet ambulanssityöskentelyyn jo opintojensa aikana.

 

Ambulanssisimulaattorin suunnitteluprojekti alkoi keväällä 2016. Tavoite hankkeelle oli viedä ensihoitajien koulutus uudelle tasolle.  Simulaattorin vaatimukset käytiin projektin alussa tarkasti läpi yhdessä XAMK:n ensihoidon lehtorin, Juhani Seppälän, kanssa. Creanex vastasi hankkeessa ohjelmistosta, liikealustasta ja niiden liittämisestä ajoneuvon järjestelmiin.  Ajosimulaattori rakennettiin Tamlanssin varusteleman Volkswagen Amarok Negean sisään. Koska oppimisympäristö haluttiin pitää mahdollisimman todenmukaisena, simulaattorin liikealusta toteutettiin kokonaan ajoneuvon sisään – ulkoapäin simulaattori näyttääkin aivan tavalliselta ambulanssilta. Auton edessä on kaareva 180 asteen näyttökangas. Saumaton, yli viiden metrin halkaisijainen näyttö, mahdollistaa kattavan näkymän simuloituun ympäristöön. Ajoneuvon peilit on toteutettu omina näyttöinään oikeiden peilien paikalle, peilit ovat säädettävissä ja tuottavat autenttisen näkymän sivupeileistä. Ajoneuvon peruutuskamera on myös toteutettu simuloidusti ja se aktivoituu automaattisesti kun vaihdetaan vaihde peruutukselle. Myös simulaattorin hallintaan on oma näyttöpaneeli. Näytöltä näkee missä päin kaupunkia ambulanssi on matkalla ja mitä tilanteita on tulossa eteen.

 

 

Itse simulaatio koostuu kolmesta eri tilasta. Ensimmäisestä tilasta löytyvät ambulanssi, sekä tilaa erilaisten ensihoitotilanteiden simulaatiolle. Toisessa tilassa sijaitsee simulaatioajon valvomo. Valvomosta voidaan tarkkailla simulaation etenemistä kameroiden ja ohjelmiston avulla, sekä ohjata tilanteita tarvittaessa. Kolmas tila on niin sanottu debriefing-tila jossa opettaja ja oppilaat voivat käydä simulaatiotilannetta jälkikäteen yhdessä läpi.

 

 

 

Simulaation avulla voidaan harjoitella ensihoidon tapahtumaprosessia aina hätäkeskuksen ilmoituksen vastaanottamisesta siirtoajoon asti. Monipuolisia skenaarioita voidaan luoda opetustarpeen mukaan sekä kaupunkiympäristöön, että maantielle. Realistisesti kuljettajan liikkeisiin reagoivan liikealustan johdosta simulaattorissa pystytään tehokkaasti simuloimaan ajon vaikutusta potilaiden hoitoon.  Ambulanssinkuljettajan on tärkeä oppia ajamaan niin, että takaosassa on mahdollista hoitaa potilasta.  Todenmukaisten hoitotilanteiden ja hälytysajon harjoittelu edistää merkittävästi potilasturvallisuutta ja valmistaa opiskelijoita tosielämän tilanteisiin.

 

 

Kuvat: XAMK kuva-arkisto