SimTrainer nyt liitettävissä Workseediin

Simulaattorit ovat vahvistaneet asemaansa useiden ammatillisten oppilaitosten pedagogisina työkaluina. Simulaattorilla saadaan kiistattomia etuja koulutukseen, mutta sillä saadut tulokset vaihtelevat kouluittain.

 

Kriittinen tekijä simulaattorikoulutuksen onnistumisessa on simulaattorien integroiminen osaksi opetussuunnitelmaa. Parhaisiin tuloksiin päästäkseen harjoittelun tulee olla johdonmukaista ja tuettua, simulaattorikoulutuksessa myös opettajalla on tärkeä rooli. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä opettajien käytössä oleva aika vähenee ja simulaattorit pitääkin pystyä tehokkaasti yhdistämään muihin käytössä oleviin järjestelmiin ja tutkinnonvaatimuksiin. Creanexin simulaattorit kehittyvät jatkuvasti ja tarjoavat tehokkaita ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin.

Creanexin SimTrainer työkalu helpottaa opettajan työtä antamalla paremmat työvälineet koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. SimTrainerin avulla suorituksia on mahdollista arvioida jälkikäteen ja oppilaiden kehittymisen seuranta helpottuu. Simulaattorikoulutus tukee vahvasti itseopiskelua ja SimTrainer antaa kattavan palautteen suorituksesta heti sen päättymisen jälkeen. Näin myös opiskelija voi itsenäisesti analysoida omaa suoritustaan ja taitojensa kehittymistä.

SimTrainer on nyt mahdollista liittää myös arviointien hallintaa ja opiskelijoiden osaamisen seurantaa varten kehitettyyn Workseed pilvipalveluun. Liitäntä on jo otettu käyttöön Riverian metsäoppilaitos Valtimolla. Järjestelmien yhdistämisen avulla opettajien on entistä helpompi muodostaa selkeä kuva yksilöiden opintojen edistymisestä eikä arvokasta aikaa tarvitse enää käyttää hyppimällä järjestelmästä toiseen. Tutkinnon eri osa-alueet ovat Workseedissä selkeästi esitettynä ja oppilaan on mahdollista myös itse seurata etenemistään. Reaaliaikainen tieto opintojen edistymisestä ja selkeästi esitetty opintopolku kannustaa opiskelijoita työskentelyyn.

 

 

Ota yhteyttä, niin kerromme aiheesta mielellämme lisää!

Creanexin yhteystiedot

Markus Weiland (markus.weiland@workseed.fi) puh. 040 648 1188