Creanex simulaattorista on moneksi

Creanexin ajosimulaattori todisti monikäyttöisyytensä osana Tampereen yliopiston Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa –hankketta.  Hankkeen päämääränä oli rakentaa vakuuttava testausympäristö, jossa ihmisen näkökykyä voitaisiin arvioida erilaisissa arjen aktiviteeteissa, kuten esimerkiksi ajotilanteessa. Simulaatioympäristön kehittämisestä vastasivat Tampereen yliopiston silmätautiopin ja vuorovaikutteisen teknologian tutkimusalat. Räätälöitävyytensä ansiosta Creanexin ajosimulaattori oli erinomainen ratkaisu testausympäristöön.

 

Näkökyvyn arviointi on pitkään nojannut menetelmiin, jotka eivät vastaa käytännön tilanteita. Simulaattorin avulla testaaminen voidaan viedä lähemmäs oikean elämän tilanteita ja sen avulla on mahdollista saada tietoja joita perinteisillä menetelmillä ei ole ollut mahdollista hankkia.

Ajosimulaattorimme mahdollistaa uuden ja innovatiivisen toimintamallin silmä- ja näkötutkimukselle.

 

Ajosimulaattorin avulla kuljettajan näkö- ja reaktiokykyä voidaan tutkia todenmukaisissa ajo-olosuhteissa ilman riskiä onnettomuudesta. Simulaattoriin voidaan luoda erilaisia tilanteita, joihin kuljettajan tulee reagoida parhaansa mukaan. Sää- ja valaisuolosuhteisiin vaikuttamalla voidaan esimerkiksi testata, miten pimeä ja sateinen keli vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Työkaluilla on myös mahdollista määritellä kuinka nopeita reaktioita simulaatioon luodut tilanteet kuljettajalta edellyttävät, juokseeko hirvi auton eteen yllättäen vai kehittyykö tilanne hitaammin. Simulaattoriajossa voi valita ajettavaksi henkilö- tai pakettiauton. Käytettävissä on Creanex kaupunkiympäristö, sekä 50 kilometriä maantietä.  Erilaisia skenaarioita simulaatioon luodaan muiden ajoneuvojen, eläinten sekä kävelijöiden ja pyöräilijöiden avulla.

 

Simulaattori testiympäristössä

 

Muunneltavuutensa ansiosta simulaattoria voidaan hyvin soveltaa erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Koska tilanteet ovat täysin hallittavissa ja toistettavissa, vertailukelpoisia tuloksia voidaan kerätä isoltakin joukolta. Simulaattorin tarjoama rajapinta mahdollistaa tietojen lukemisen ja simulaation tulosten analysoimisen. Tutkimuskäytössä se antaakin välineet tehokkaaseen vertailuun eri kuljettajien välillä. Yliopiston mukaan tulevaisuudessa testialustaa on tarkoitus tarjota myös erilaisten yritysten ja tutkimuslaitosten käyttöön ja samalla hyödyntämismahdollisuuksia päästään kartoittaa laajemmin.