Koulutusympäristöt oppilaitoksille

Creanex tarjoaa maanrakennus- ja logistiikka-alan oppilaitoksille uuden sukupolven ratkaisuja työkonekoulutuksen kehittämiseen. Tutkimusten mukaan saman työn tekemisessä voi olla jopa 20–40 %:n tuottavuuseroja kuljettajien välillä. Erot muodostuvat koneen käsittelytaidoista sekä kyvystä suunnitella omaa työtä.

Koulutusympäristöt oppilaitoksille

Virtuaalinen koulutusympäristö – tehokas ja turvallinen tapa oppia

Virtuaaliset koulutusympäristömme helpottavat ja tehostavat opetusta mielekkäällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Oppiminen on todellista, mutta vahingot koneelle ja ympäristölle vain virtuaalisia. Jokainen haluaa oppia ja opettaa näillä laitteilla!

Kehitystä oppimisen ehdoilla

Creanexin opetussimulaattoreissa suunnittelun lähtökohdat ovat aina pedagogiset. Etenemme puhtaasti oppimisen ehdoilla. Tavoitteena on, että simulaattori on mahdollisimman helppo ottaa osaksi koulutusta. Kouluttajan työn helpottaminen ja oppilaan motivaation ylläpitäminen monipuolisilla harjoituksilla ovat suunnittelussa tärkeitä. Simulaattoriharjoitukset suunnitellaan vastaamaan koulutustarvetta: millainen koulutus, sellainen harjoitussisältö.

Oikoteitä oppimiseen ei ole

Taito ohjata ja käyttää konetta on rakennettava suunnitelmallisesti. Opetussimulaattoreissa on koneen hallintaan, työtekniikoihin ja työn suunnitteluun liittyviä ohjelmia ja harjoituksia. Jokaisella oppilaalla on oma kirjautumisavain, jonka avulla simulaattori tunnistaa opiskelijan ja ohjaa hänet suunniteltuihin harjoituksiin ja opintokokonaisuuksiin. Oppilaat voivat harjoitella esimerkiksi työmaaharjoituksia, koneen hallintaa tai yksittäisiä työvaiheita, kuten kuorman purkamista tai nippujen kuormaamista. Tekemällä oppii ja harjoitus tekee mestarin!

Creanex tuo oman työn suunnittelun uudelle tasolle

Koulutussimulaattori on ympäristö, jossa työkoneen käyttöä harjoitellaan mahdollisimman aidon tuntuisessa tilanteessa. Simulaattorin ohjaimet ja toiminnot ovat kuin oikeassa työkoneessa. Äänimaailma, visuaaliset efektit ja jopa liiketuntuma voidaan ottaa osaksi simulointia. Harjoittelumaastot voidaan suunnitella ja rakentaa koulutustilanteiden asettamien vaatimusten pohjalta.

Monikonesimulaattorilla oppiminen ei ojaan kaada

Creanexin monikonesimulaattori on kattava opetustyökalu. Simulaattori alustaan on mahdollista vaihtaa kahvat, polkimet ja ohjaimet niin, että samalla laitteella voidaan opetella joko yhden tai useamman koneen käyttöä. Tutustu paremmin monikonesimulaattoriimme täällä.

Koulutusväline, joka motivoi sekä oppilasta että opettajaa

Creanexin simulaattori mallit suunnitellaan vastaamaan koulutuksen tavoitteita. Monipuoliset harjoitukset ja niiden useat toistot tekevät ammattilaisen. Tehtävien vaikeustasoa voidaan nostaa oppilaan taitotason kasvaessa. Varmuus työkoneen käyttöön kasvaa toistojen kautta.

Monikonesimulaattorit käytössä ympäri Suomea

Monikonesimulaattorit ovat käytössä useassa oppilaitoksessa ympäri suomea. Simulaattoreita on toimitettu jo yli 50 kappaletta. Yksi ensimmäisistä Monikonesimulaattorien hankkijoista oli Stadin ammattiopisto. Lisätietoja heidän kokemuksistaan voit lukea täältä.

SimTrainer

Jatkaa siitä mihin perinteinen
simulaattorikoulutus päättyy!

Kohti täydellistä simulaattorikoulutusta

Paras ja hienoinkin simulaattori on vain yksi osa kokonaisuutta, joka tarvitsee tuekseen kouluttajan ja suunnitelman. Koulutuksen sisältö ja rakenne ratkaisevat sen, miten hyvin oppi menee perille.

Creanex simulaattoreiden SimTrainer käyttöliittymä koostuu oppilaan oppimisympäristön sekä opettajan koulutuksenhallintaohjelmiston. SimTrainerin avulla opettajien on helppo hallinnoida käyttäjiä, kursseja ja seurata oppilaiden edistymistä. Sen avulla simulaattoriharjoituksille saadaan luotua selkeä rakenne ja järjestys ja se onkin olennainen osa simulaattorin tehokasta ja suunnitelmallista käyttöä. SimTrainerin avulla koulutuksesta tulee vuorovaikutteista ja helposti hallinnoitavaa!

Palaute on tärkeä osa oppimista

SimTrainerin avulla harjoitusten tueksi voidaan antaa selkeät ohjeet siitä, millaiset ovat tavoitteet ja miten harjoitus pitäisi toteuttaa. Harjoitusten tulokset tallentuvat erillisinä ja ne voidaan käydä läpi myös yksittäin. Simulaattorikoulutus mahdollistaa myös sellaisia palautteita ja tietoja, joita oikeasta koneesta ei pystytä keräämään.

Koulutussimulaattori on turvallinen ympäristö myös itseopiskelulle, jota SimTrainer on erityisesti suunniteltu tukemaan. Itseopiskelussa simulaattoreiden hyödyt, kuten mahdollisuus mitata suoritusta korostuvat ja harjoitusmääriä voidaan kasvattaa kustannustehokkaasti. SimTrainerin ansiosta simulaattoriharjoittelu ei vaadi enää kouluttajan jatkuvaa paikalla oloa ja opiskelijat voivat suorittaa harjoituksia itsenäisesti.

SimTrainer tekee koulutusjärjestelmästä täyden kympin.

  1. Koulutussisältö voidaan jakaa tarpeen mukaisiin osiin.
  2. Opiskelijat voidaan jakaa ryhmiin.
  3. Eri ryhmille on mahdollista tehdä eri opetussuunnitelmat.
  4. Opiskelijoille voi luoda omat henkilökohtaiset kirjautumisavaimet.
  5. Erilaiset materiaalit ja harjoitukset on kätevä liittää opetusjaksoihin.
  6. Kouluttajan on helppo hallinnoida oppilaiden tuloksia ja seurata edistymistä.
  7. Vaikeustason nosto asteittain.
  8. Palautteen seuranta helpottuu ja täsmentyy: simulaattori kerää tarkkaa tietoa harjoituksesta.
  9. Suoritukset voidaan pisteyttää ja käyttää erilaisia arvostelukriteerejä arvioinnissa.
  10. Itseopiskelu onnistuu paremmin: selkeät raamit ja johdonmukainen suunnitelma.