Riveria valitsi Creanexin monikonesimulaattorit

Maarakentamista 3D-koneohjauksella virtuaalitodellisuudessa

 

Vuonna 2019 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriassa startattiin hanke, jonka päämääränä oli kehittää maarakennuskoneiden kuljettajakoulutusta 3D-koneohjauksella virtuaalitodellisuudessa. Hankkeen rahoittajana toimi William ja Ester Otsakorven Säätiö, jonka tarkoitus on edistää ja tukea Kymenlaakson, sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella koulutusta ja yritystoimintaa monipuolisesti. Säätiön tuella Riveria hankki maanrakennuskoulutukseen monikonesimulaattoreita, joiden toimittajaksi valikoitui Creanex Oy.

 

Creanexin monikonesimulaattorituotteet tarjoavat joustavia ja monipuolisia ratkaisuja työkonekuljettajien koulutukseen.  Suunnitelmallisen koulutuksen mahdollistaa SimTrainer-koulutuksen hallintaohjelmisto. SimTrainerin avulla kouluttajat voivat koostaa tarkoituksen mukaisia harjoittelukokonaisuuksia käyttämällä valmiita tai luomalla uusia harjoituksia.

 

Creanex toimitti Riverialle neljä korkean suorituskyvyn simulaattoria, jotka on kukin varusteltu liikealustalla, kolmella suurella näytöllä ja todellisia vastaavilla hallintalaitteilla Simulaattoreissa on mahdollisuus harjoitella myös virtuaalilaseja käyttäen.

 

Erityisesti yrityksen ratkaisukeskeinen lähestyminen asioihin ja laadusta tinkimätön asenne on mahdollistanut ensiluokkaisen toteutuksen.”

 

Opettajat tutustumassa laitteisiin

 

Harjoitussimulaatioiksi Riveria valitsi kaivinkoneen, Rammer-rikotusvasaran ja pyöräkuormaajan simuloinnit. 3D-koneohjauksen opiskelua varten simulaattoreissa on oikeissa työkoneissakin käytetyt Novatron 3D-koneohjausjärjestelmät kaivinkoneelle ja pyöräkuormaajalle. Kahdesta simulaattorista järjestelmä löytyy fyysisenä oikealla mittalaitteella ja kahdesta ominaisuuksiltaan vastaavana virtuaalisena versiona.

 

Riveria valmistutti perävaunun päälle asennettavan liikkuvana oppimisympäristönä toimivan kuljetuskontin, joka räätälöitiin simulaattoriopetukselle soveltuvaksi tilaksi. Simulaattoreiden osalta näytöt, telineet ja laitteiden kiinnitykset valittiin ja suunniteltiin erityisesti liikkuvaan ympäristöön sopiviksi. Huomioon otettiin muun muassa tieliikenteessä tapahtuvan kuljetuksen vaatimukset ja vaihtuvan käyttöpaikan sähkötekniset haasteet.

 

Liikkuva oppimisympäristö, jonne simulaattorit on asennettu

”Hankkeen aikainen yhteistoiminta on osoittanut Creanex Oy:n olevan luotettava kumppani ja toimivan kaikin puolin vastuullisesti. Erityisesti yrityksen ratkaisukeskeinen lähestyminen asioihin ja laadusta tinkimätön asenne on mahdollistanut ensiluokkaisen toteutuksen. Lopputuloksessa on nähtävissä huolellinen viimeistely niin perustuotteessa, kuin räätälöidyssä toteutuksessa viimeistä piirtoa myöten. Siinä missä Creanex toteutti laadukasta ja huoliteltua viimeistelyä oppimisympäristön rakentamisessa räätälöityyn kuljetuskonttiin, on yrityksen toteuttama ohjelmointi ja järjestelmäkehitys ensiluokkaista. Ohjelmiston kehityksessä on huomioitu käyttäjäystävällisyys, käytettävyys sekä muokattavuus eri käyttäjän tarpeisiin sopivaksi.”

 

Aki Hankilanoja

Koulutuspäällikkö / Teknologia-toimiala, kaivos-, maarakennus- ja infrarakentaminen

Riveria

 

Maarakentamista 3D-koneohjauksella virtuaalitodellisuudessa -hankkeen lisäksi Riverialla on käynnissä Taitojen opetus 2020 investointi- ja kehittämishankkeet. Investointihankkeen tavoitteena on kehittää ja rakentaa digitaalista opetusteknologiaa Riverian operaattorikoulutuksiin metsä-, maarakennus- ja kaivosalalla. Riverian liikkuva oppimisympäristö valmistutettiin investointihankkeen tuella. Investointihankkeen osarahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Kehittämishankkeessa simulaattoreihin kehitettiin kattavat mittaus- ja datan tallennus työkalut. Tavoitteena on muun muassa kehittää ja tuotteistaa Riverian operaattoriammatteihin mittaus- ja analysointiominaisuuksia opiskelijoiden työn suunnittelussa ilmenevien puutteiden tunnistamiseksi. Kehittämishanketta on rahoittamassa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

 

Simulaattorit luovutettiin Riverialle konttiin asennettuna 17.6.2021 ja samassa yhteydessä järjestettiin myös ensimmäinen käyttökoulutus. Projekti oli kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoinen ja oli ilo olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa hankkeen simulaattoriratkaisuja. Creanex kiittää Riveriaa erinomaisesta yhteistyöstä! Suurkiitos etenkin koulutuspäällikko Aki Hankilanojalle, sekä projektiasiantuntija Sami Lammiselle.

 

Lisätietoja projektista antaa:

 

Aki Hankilanoja

Koulutuspäällikkö

Riveria

+358 50 373 1075

 

Miikka Laaja

Tuotepäällikkö

Creanex Oy

+358 50 302 6072

 

Lue lisää Maarakentamista 3D-koneohjauksella virtuaalitodellisuudessa -hankkeesta täältä.

Lue lisää Investointihanke A75113 Taitojen opetus 2020-hankkeesta täältä.